Interactivitat

Què és la interactivitat?

Si mirem al diccionari de l’enciclopèdia catalana, ens diu que la interactivitat és la qualitat d’interactiu. Al mateix temps, el diccionari ens diu d’interactiu:

  1. 1 Que és concebut a la manera d’un diàleg entre màquina i usuari (o una altra màquina).
  2. 2 Relatiu o pertanyent a la informàtica interactiva o a un procés interactiu.

Ara bé, intentant aprofundir una mica més en la descripció del concepte, podem entendre la interactivitat com a un conjunt d’interaccions que es donen entre una entitat determinada i 1 o múltiples altres entitats. Així doncs, quedant pendent de la descripció del concepte d’interacció, ens quedem amb el concepte d’interactivitat com a conjunt de diferents interaccions que comparteixen un significat com a conjunt.

Seguint aquest anàlisi, es fixem en la part substancial de la interactivitat, la interacció. Com a primera aproximació, ens fixarem en una interacció entre dos entitats una a una i fixarem la definició en:

Una interacció és la intencionada relació entre dues entitats mitjançant un intercanvi d’informació entre elles a través d’un medi determinat, emprant unes normes de comunicació acordades, en un temps determinat i subjecte al context existent.

Respecte a l’entitat, aquesta pot ser qualsevol voluntàriament capaç de realitzar les funciones requerides que hem estipulat per a dur a terme aquesta interacció, ja sigui humana, animal o artificial. D’aquestes dues entitats en direm A, que serà l’emisora o iniciadora de la interacció, i B, que serà la receptora o seguidora de la interacció.

Respecte al medi, aquest pot ser qualsevol medi capaç de transportar la informació entre una entitat A i una entitat B. Aquest medi inclourà tot el necessari, tan físicament com lògica, per a que la informació arribi d’A a B i el corresponent retorn de B a A. Aquest medi pot estar compost al seu torn de diferents medis per separat o fins i tot altres entitats que, en el context d’aquesta interacció, quedaran englobats en el concepte de medi de la interacció.

Respecte a les normes de comunicació, són les normes mútuament acordades entre A i B de forma que tota i només la informació que A hagi emès sigui la que rebi B i la pugui desxifrar i emprar. Aquests normes inclouran tota la codificació necessària per a que la informació pugui ser emesa a través del medi que hem detallat.

El temps de la interacció és l’espai temporal en el qual es duu a terme tot el procés de la interacció. Aquest procés podrà prendre, referent a aquest espai temporal, diferents modalitats: interacció síncrona, on el procés no es veu interromput temporalment; interacció asíncrona, on les diferents etapes del procés es duen a terme en diferents espais temporals; interacció indefinida, on el procés d’interacció és difícilment emmarcable en un espai temporal definit (per exemple, es pot donar que una interacció s’iniciï de forma involuntària per part de l’entitat emissora o, fins i tot, també de la entiat receptora i aquesta voluntarietat no esdevingui real fins a una etapa temporal més avançada).

Respecte al context, és el conjunt de condicions i successos anteriors o paral·lels a l’inici o transcurs de la interacció que pugui alterar en qualsevol mesura qualsevol dels aspectes integrants de la interacció.

Així doncs, el procés d’una interacció és defineix, habitualment, en els següents passos:
L’entitat emissora A envia voluntàriament una informació determinada cap a B. Aquesta informació serà codificada seguint unes normes determinades i emprant el medi determinat. Passat un determinat temps, que pot ser instantani o dilatat en el temps (segons sigui una interacció síncrona o asíncrona), l’entitat receptora B rebrà la informació i la processarà. Si aquesta informació requereix de la realització d’alguna acció, la realitzarà. En aquest punt B emetrà una informació cap a A. Passat un nou interval de temps (que, novament, pot ser instantani o dilatat), A rebrà aquesta nova informació, fet que conclourà el procés d’aquesta interacció. Si fos necessari un nou intercanvi d’informació, aquest formaria part d’una nova entitat. A més a més, si la recepció per part d’A de la segona informació tramesa impliqués una acció a realitzar per part d’A, aquesta no entraria dins el procés d’aquesta mateixa interacció, a no ser que impliqués una nova resposta d’A cap a B. La interacció s’acaba tan bon punt com les dos entitats estan alhora en posició d’intercanviar alguna informació.

Així doncs, aquest esquema per definir una interacció dona peu a un seguit de reflexions.

Una d’elles implica el medi i el temps de la interacció, doncs estaran aquests dos aspectes fortament lligats l’un a l’altre: el tipus de medi que s’empri per a la interacció pot definir la modalitat temporal de la interacció. Per exemple, un medi postal tradicional implicaria una interacció asíncrona. Mentrestant, un requeriment de modalitat temporal pot implicar l’ús d’un o altre medi. Per exemple, si es requereix una interacció síncrona, com pot ser una conversa fluida, no es pot emprar un medi com l’email.

Una altra consideració que sorgeix d’aquest esquema és la relació que hi ha entre el medi i les normes de comunicació emprades. L’elecció del medi condiciona l’elecció de les normes de comunicació a triar. Per exemple, si el medi elegit és el telèfon tradicional, les normes de comunicació implicaran l’elecció del llenguatge emprat per tal de fer possible la comunicació, així com el fet de codificar la informació emprant el so (en comptes de, per exemple, l’escriptura).

També queda patent la relació entre el medi i el context, doncs un medi pot resultar afectat per un context determinat més que un altre medi. En el context d’un concert musical no és recomanable emprar el medi sonor per a una interacció com pot ser una conversa. De la mateixa forma, la modalitat temporal guarda relació amb el context d’una interacció, doncs algunes modalitats, com la asíncrona, pot afavorir o modificar l’afectació que el context pugui tenir en aquesta interacció.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: